COMPANY

PHILOS

Contact Information Head quarters

Tel02-859-3456
Fax031-434-3612

- 평일 : 오전9시 ~ 오후5시
- 주말, 공휴일 : 휴무
- email : mbrwater@pmbr.co.kr

오시는 길

COMPANY

HEAD OFFICE

- 주소 : 경기도 광명시 하안로 60 광명테크노파크 B동 1209,1210호
- ADDRESS : 14322 #B-1210, 60, Haan-ro, Gwangmyeong-si,Gyeonggi-do, Republic of Korea

- TEL : +82.2.859.3456

- FAX : +82.31.434.3612

FACTORY

- 주소 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로260 B205~B206호
- ADDRESS : B205~B206 260 Changnyong-daero, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

CONTACT US

제목   
성명   
연락처 - -   
이메일
내용
확인 취소